Coronavirus

25 mei 2020

Beste Gansspellers en ouders

Net zoals jullie zaten we in quarantaine te wachten op de beslissing van de overheid of speelpleinen wel of niet mogen doorgaan. Die beslissing is gisteren gevallen.
Speelpleinen mogen doorgaan zolang de richtlijnen goed worden opgevolgd.

Nu slaan we met alle monitoren de handen in elkaar en gaan we op zoek naar oplossingen om van ‘t Gansspel de coronaproof-versie te maken. Daarbij is ons doel om weer te genieten van een onvergetelijke, rode speelpleinzomer met enkele aanpassingen om zowel jullie als de monitoren voldoende te beschermen.

Daarom vergaderen we nu met de kern en de verschillende werkgroepen om de richtlijnen van Ganspoel en de overheid zo goed mogelijk op te volgen. We doen ons uiterste best om dat zo vlot mogelijk te laten verlopen. Vandaar vragen we van jullie nog een beetje geduld.

Wij kijken alleszins meer dan ooit uit naar de zomer om jullie allemaal terug te zien!

Tot dan!
Gansspel

29 mei 2020

Om de voortgang van ‘t Gansspel in de toekomst te garanderen, hebben we besloten dat we enkel het inschrijvingsgeld kunnen terugbetalen van de kinderen die tot de risicogroep behoren of waarvan andere gezinsleden tot de risicogroep behoren op vertoon van een medisch attest. Het gaat over personen ouder dan 65 jaar, personen met diabetes, personen met hartziektes, long- of nieraandoeningen en personen van wie het immuunsysteem verzwakt is (deze informatie kan u ook hier terugvinden: https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/#003)

14 juni 2020

Na enkele weken zoeken en overleggen, hebben we voor deze zomer twee locaties vastgelegd. Op die manier kunnen we zowel alle kinderen als animatoren deze zomer op ‘t Gansspel verwelkomen. 

Het speelplein zal opgedeeld worden in twee bubbels van 50 personen. De eerste locatie is Zaal Vandervorst, een zaal met speelplaats in Loonbeek. De tweede locatie is een villa van Ganspoel in Huldenberg dorp. Dit is een voldoende groot gebouw van Ganspoel dat zich dus niet op de vaste campus bevindt, maar in het centrum van Huldenberg.

De taskforce die zich toespitst op de organisatie van de twee speelpleinbubbels is volop aan het werk om alles in goede banen te leiden. Het creëren van een systeem voor de verdeling van de kinderen en animatoren over de twee bubbels staat op de agenda. Zussen en broers zullen altijd in dezelfde bubbel geplaatst worden. We willen jullie ook vragen om ons per antwoord te laten weten wie jullie graag nog in dezelfde bubbel willen. We gaan ons uiterste best doen om daar rekening mee te houden zodat we zoveel mogelijk vriendjes en vriendinnetjes samen kunnen plaatsen. 

29 juni 2020

Omwille van de doorgevoerde veranderingen voor een coronaproof ‘t Gansspel zijn er enkele plaatsen vrijgekomen in week 1 en 2. Daarom openen we nieuwe inschrijvingen die toegankelijk zijn voor iedereen. Ook voor zij die al ingeschreven zijn in een andere week/weken. 

Maak u zeker geen zorgen, het gaat niet om een heropening van de oude inschrijvingen. Dat wil zeggen dat er niets verandert voor zij die al ingeschreven zijn. De nieuwe inschrijvingen staan volledig los van de vorige en kunnen dus enkel een week extra betekenen. Opgelet: de verdeling zal volgens een first-come-first-serve principe verlopen!

13 juli 2020

Indien u graag meer weet over de maatregelen die getroffen moeten worden voor speelpleinen, raden we u aan om de website van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerking (VDS) te bekijken. Wij hebben ons daar ook grotendeels op gebaseerd. Hier vindt u de link: https://www.speelplein.net/corona/speelpleinzomer. Met het oog op een vlot verloop, willen we u al inlichten over enkele praktische zaken.

Organisatorisch:

 • We werken met 2 bubbels van elk 50 personen die zich op twee aparte locaties bevinden. Op deze manier kunnen de bubbels nooit met elkaar in contact komen en gehoorzamen we dus aan de maatregelen van de overheid. 
 • Indien u uw kinderen met de wagen komt afzetten aan de Villa, vragen wij om aan het kerkhof even verderop te parkeren. Dit doen we om de buurt rustig en veilig en te houden. Indien u uw kinderen met de wagen komt afzetten aan de zaal Van der Vorst, kan u gebruik maken van de parking van deze zaal.
 • Gezien de omstandigheden gaan we extra hygiënemaatregelen treffen. We gaan de kinderen vaker vragen om hun handen te wassen en te ontsmetten. Verder is het ook belangrijk dat elk kind een eigen drinkbus meeneemt! We bieden geen drinken aan uit onze gewoonlijke bekers. De drinkbussen van de kinderen zullen tijdig gevuld worden met water en we bieden tijdens het 10-uurtje drankjes aan in wegwerpbare brikjes.
 • Ons materiaal zal verdeeld worden over de twee bubbels. Als we toch materiaal naar een andere bubbel brengen, zal alles eerst grondig ontsmet worden. 
 • De animatoren gaan contact met externen zo veel mogelijk vermijden. We houden in ieder geval een contactlogboek bij van alle contacten met externen gedurende de week.
 • Bij het afzetten en ophalen van uw kind vragen we om niet te blijven hangen en ons zo te helpen voor een goede circulatie te zorgen. We raden aan om voldoende afstand te bewaren en een mondmasker te dragen op drukke momenten.

Medisch:

Door uw kind te laten deelnemen aan het speelplein gaat u akkoord met de volgende regels: 

 • Kinderen die symptomen vertonen of vertoond hebben in de afgelopen 7 dagen mogen niet naar het speelplein komen
 • Elke ochtend zullen we bij aankomst de temperatuur van uw kind meten. Als het blijkt dat uw kind koorts heeft, moeten we hem of haar helaas terug naar huis sturen. Ook de temperatuur van de animatoren zal tweemaal per dag genomen worden en voor hen gelden dezelfde regels als voor uw kind wanneer ze koorts vertonen. 
 • Het is belangrijk dat kinderen opgehaald kunnen worden wanneer ze ziek worden tijdens het speelplein. In dat geval dient de huisarts ingelicht te worden en moet het speelplein op de hoogte gebracht worden van een vermoeden op besmetting. Ook als de huisarts bevestigt dat het niet om een vermoeden op besmetting gaat, dient het speelplein ingelicht te worden. 
 • Indien uw kind getest werd op het coronavirus moet het speelplein op de hoogte gebracht worden van het resultaat
 • Indien uw kind besmet is en in de voorbije 2 dagen deelnam aan het speelplein moet dat aan ons gemeld worden. Helaas leidt dat tot de stopzetting van die bubbel.
 • We verzoeken u om de bubbels te blijven respecteren, ook buiten de uren van het speelplein.
 • Binnen dezelfde week mag er niet van jeugdactiviteit gewisseld worden. Ook mag er niet aaneensluitend van de ene jeugdactiviteit naar de andere gegaan worden, maar moet er twee dagen tussen gelaten worden.
 • Voor kinderen die 12+ zijn, vragen we om zelf een mondmasker mee te brengen. Indien de maatregelen van de overheid over het dragen van mondmaskers voor of tijdens het speelplein veranderen, worden die ook bij ‘t Gansspel aangepast.
 • We vragen u om te laten weten of uw kind tot een risicogroep behoort. Risicogroepen kan u hier raadplegen: (https://ambrassade.be/nl/jeugdwerkzomer/zomerplannen/bijlagen-zomerplannen)
 • Kinderen die terugkomen van vakantie in een rood gebied, moeten verplicht in quarantaine voor 14 dagen en kunnen in deze periode dus niet naar het speelplein komen. Kinderen die terugkomen uit oranje gebieden moeten niet in verplichte quarantaine, maar we vragen wel ons hierover in te lichten, zodat we extra waakzaam kunnen zijn. Voor kinderen die terugkeren uit een groen gebied is er geen probleem.
%d bloggers liken dit: