Coronavirus

25 mei 2020

Beste Gansspellers en ouders

Net zoals jullie zaten we in quarantaine te wachten op de beslissing van de overheid of speelpleinen wel of niet mogen doorgaan. Die beslissing is gisteren gevallen.
Speelpleinen mogen doorgaan zolang de richtlijnen goed worden opgevolgd.

Nu slaan we met alle monitoren de handen in elkaar en gaan we op zoek naar oplossingen om van ‘t Gansspel de coronaproof-versie te maken. Daarbij is ons doel om weer te genieten van een onvergetelijke, rode speelpleinzomer met enkele aanpassingen om zowel jullie als de monitoren voldoende te beschermen.

Daarom vergaderen we nu met de kern en de verschillende werkgroepen om de richtlijnen van Ganspoel en de overheid zo goed mogelijk op te volgen. We doen ons uiterste best om dat zo vlot mogelijk te laten verlopen. Vandaar vragen we van jullie nog een beetje geduld.

Wij kijken alleszins meer dan ooit uit naar de zomer om jullie allemaal terug te zien!

Tot dan!
Gansspel

29 mei 2020

Om de voortgang van ‘t Gansspel in de toekomst te garanderen, hebben we besloten dat we enkel het inschrijvingsgeld kunnen terugbetalen van de kinderen die tot de risicogroep behoren of waarvan andere gezinsleden tot de risicogroep behoren op vertoon van een medisch attest. Het gaat over personen ouder dan 65 jaar, personen met diabetes, personen met hartziektes, long- of nieraandoeningen en personen van wie het immuunsysteem verzwakt is (deze informatie kan u ook hier terugvinden: https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/#003)

%d bloggers liken dit: