Werking

Ons speelplein is vanaf het prille begin een inclusieve werking. Inclusie betekent dat op ons speelplein zowel kinderen met als zonder een beperking samenspelen, en dat het speelplein zich inzet om activiteiten voor ieder kind toegankelijk te maken. Met een goede dosis creativiteit is iedere hindernis te omzeilen!
Maar er is meer… Ook in onze animatorenploeg werken jongeren met een beperking mee. Wij zien het als een uitdaging om met een team vol diversiteit aan de slag te gaan! Dit vraagt soms een extra inspanning. Wij rekenen erop dat iedereen er zijn schouders onder zet. 
’t Gansspel heeft een open speelpleinwerking, dat wil zeggen dat onze kinderen niet ingedeeld worden in leeftijdsgroepen. De leeftijden op het speelplein zijn heel verschillend, de jongste pagadders beginnen op 4 jaar en kunnen blijven komen tot dat ze 15 jaar zijn! Voor kinderen met een verlengde minderjarigheid kunnen ze blijven komen tot 21 jaar.
Elk dagdeel hebben ze de keuze uit verschillende activiteiten en mogen ze vrij kiezen. We zien er natuurlijk wel op toe dat de kinderen zich een beetje evenwichtig verdelen over de verschillende activiteiten en helpen de jongere kinderen kiezen. Op deze manier willen we een speelpleinwerking op maat vormen waarbij we activiteiten aanbieden die aansluiten bij de interesses van de kinderen. Dit houdt ook in dat we onze activiteiten zo opstellen dat deze leuk en haalbaar zijn voor kinderen met verschillende mogelijkheden en van verschillende leeftijden. Voor monitoren wil dit dus ook zeggen dat ze niet een hele week verantwoordelijk zijn voor dezelfde groep kinderen, maar elke dag met andere moni’s een andere activiteit en een andere groep kinderen begeleiden. Zo leer je al je medemoni’s en alle kinderen kennen.

Ons speelplein staat ook voor zorg aangepast aan de noden van ieder kind en monitor. We proberen iedereen op een gepaste manier te begeleiden. Voor de kinderen gaat het dan bv. over hulp bij eten of extra ondersteuning in samenspel. Voor monitoren gaat het dan bv. om de opvolging van het leerproces van jonge animatoren of het verder uitbreiden van de kennis en kunde van meer ervaren monitoren door vorming.
%d bloggers liken dit: